Πτυσσόμενη Βάση 3D Phone Screen Amplifier / Mobile Home Theater 12.0 inch