Σετ Περιστροφής & Πίεσης Εμβόλων Φρένων 21 τεμ. ΟΕΜ