Προβολέας αυτοκινήτου LED 48W τετράγωνος με 16 LED 12V/24V – ΟΕΜ