Προβολέας εργασίας LED 90 Watt με 2 σκάλες διασποράς Led 12-24 V